Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

En sammanställning av brukarrelaterade indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten
Öppna fil:

Detta är en sammanställning av brukarrelaterad indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten. Indata för energiberäkningar i kontor och småhus
Indata till energiberäkningar finns idag på många olika håll med olika detaljeringsgrad, noggrannhet och beräkningsförutsättningar. Denna rapport redovisar en nammanställning av brukarrelaterade indata för småhus och kontorshus från olika utredningar, beräkningar och statistik. Syftet med publiceringen av rapporten är att sprida denna kunskap vidare och är en första kunskapsöversikt.

Vi samverkar med