Hinderanalys för energieffektivisering

Tidigare har flera utredningar som syftar till att identifiera hinder för införande och genomförande av energieffektiviserande teknik i flerbostadshus genomförts. I denna förstudie sammanställs hinder för genomförande av energiåtgärder, samt redovisas projekt och styrmedel som genomförts och införts för att motverka dessa, och utfallet analyseras. Studien omfattar både flerbostadshus och lokalfastigheter.

Rapporten är framtagen av WSP Environmental Sverige och CIT Energy Management

 

Vi samverkar med