Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet

Beslutsguide och upphandlingsrutiner
Öppna fil:

I samband med implementering av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda och det nu kommande energieffektiviseringsdirektivet sätts allt större krav på egenproducerad energi. Samtidigt kommer nya applikationer av produkter som kan utöka användningsområdet för solenergi och de senaste åren har kostnaderna för solel minskat rejält. Flera medlemmar inom BeBo har uttryckt ett intresse att tillämpa olika former av solenergiteknik, främst solel – särskilt i samband med renovering av flerbostadshus men också för nybyggnad och andra typer av byggnader.

Föreliggande rapport syftar till att dra erfarenheter av gjorda installationer och bidra med hjälp i form av checklistor och upphandlingsunderlag.

 

Vi samverkar med