God inomhusmiljö

  • Utgivare: EFFEKTIV, c/o SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
  • År: 2000
  • ISBN:91-7848- 825-7
  • Författare:
  • Typ:
Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

Information om faktorer som påverkar inomhusklimatet i byggnader kan återfinnas på många olika ställen i litteraturen. Sammanställningar som direkt och kortfattat ger en sammantagen beskrivning av dessa faktorer är svårare att finna. Denna skrift är framtagen just med syftet att utgöra en sådan sammanställning. Självfallet blir det så att en skrift av detta format inte kan vara heltäckande vare sig vad gäller bredd eller djup i beskrivningen av faktorerna. För att hjälpa de läsare som av någon anledning behöver mer detaljerad information om en eller flera av de faktorer som diskuteras, finns en relativt fyllig referenslista. Av de diskuterade faktorerna har särskild vikt lagts på termiskt klimat och luftkvalitet.

Vi samverkar med