FEBY, Kravspecifikation för passivhus

Version 2009, Framtagen inom Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus
Öppna fil:

Föreliggande dokument är en frivillig kravspecifikation för Passivhus som har utarbetats av FEBY. Dokumentet är framtaget av en teknikgrupp.

Kravspecifikationen har varit på en remiss bland nationell expertis 2009. Första definitionerna på Passivhus och Minienergihus togs fram inom ramen för Energimyndighetens program av FEBY:s teknikgrupp 2007. Synpunkter från praktisk användning av kravspecifikationerna gav en första revidering våren 2008 som främst avsåg olika förtydliganden. Vidare infördes en förklaring för val av metod för dimensionerande vintertemperatur och skillnaden mot nu gällande standard klargjordes.

Nu genomförd revidering är mer omfattande och avser främst metodik för beräkning och formulering av krav på köpt energi som nu även omfattar olika energikvalitéer och styr därmed mot en mer uthållig resurshushållning. En bakgrund till resurshushållning, dvs värdering av olika energiformer finns beskriven i en separat rapport ”Bedömning av resurseffektiva byggnader: Faktorer för olika energiformer och energislag”1. Effektkrav och rekommenderade energikrav följer samma systemgräns som BBR 16 (BFS 2008:20), där såväl ”driftsel som övrig fastighetsel” ingår i energianvändningen. Vidare har det tidigare förslaget till separat kravspecifikationen för enklare lokaler av typen  skolor och förskolor slagits samman med kravspecifikationen för bostäder. Orsaken är att skillnaderna i övergripande krav visade sig vara relativt små. Kravspecifikationen avser inte sport och idrottshallar.

Vi samverkar med