Energifrågor inom organisationer

En analys av den interna organisationens inverkan för hantering av energirelaterade frågor hos fastighetsägare

I denna förstudie studeras vilken inverkan den interna organisationen har på utfallet av det energieffektiviseringsarbete som bedrivs hos fastighetsbolag. Uppdraget har genomförts via djupintervjuer med företrädare för Swedavia Energi, Akademiska Hus och Castellum, vilka alla tre har kommit långt i sitt energiarbete.

I analysen kan det konstateras att det finns gemensamma framgångsfaktorer som kan lyftas, samtidigt som intervjuresultaten visar på att det är möjligt att komma långt i energiarbetet trots olika arbetssätt. Sex olika kategorier av framgångsfaktorer i det interna energiarbetet för att effektivt uppnå resultat som kan inspirera andra organisationer identifierades:

  • Strategier och mål
  • Struktur och styrning
  • Åtgärder och processer
  • Resurser och kompetenser
  • Ledning och engagemang
  • Intressentsamverkan

Rapporten har tagits fram av Helena N Lantz,CIT Energy Management samt Susanne Engström och Sofia Lidelöw, Luleå tekniska universitet på uppdrag av Belok.
Rapporten i sin helhet hittar du här.

Vill du veta mer kontakt Helena N Lantz.

Vi samverkar med