Energieffektivitet

  • Utgivare: EFFEKTIV, c/o SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
  • År: 2002
  • ISBN:91-7848- 897-4
  • Författare: ,
  • Typ:
Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

Rapporten behandlar kortfattat hur man kan nå hög energieffektivitet i byggnader, med tyngdpunkt på att ge förståelse för de tankestrukturer som är viktiga för att verkligen nå hög energieffektivitet. Rapporten är koncentrerad på hur man skall säkerställa att de tekniska lösningar och tekniska åtgärder som man väljer verkligen kommer att bidra till byggnadens energieffektivitet, dvs minskar energibehovet med rimliga insatser och utan att riskera byggnadens funktion.

Vi samverkar med