Energianvändning under byggtiden

I takt med att energianvändningen i nya byggnader minskar blir det viktigare att se till energianvändningen under själva byggprocessen då denna del blir procentuellt större som följd av att byggnaderna blir mer energieffektiva. Energianvändningen under byggprocessen behandlas i denna förstudien Energianvändning under byggtiden och tar bland annat upp frågor om energianvändning under byggprocessen, energiintresse hos byggbolag och beställarnas krav.

Ladda ner rapporten här.

Vi samverkar med