Electrostatic Precipitators as an Indoor Air Cleaner

A Literature Review
Öppna fil:

Denna litteraturgenomgång redogör översiktligt för teknikområdet elektrostatiska luftrenare. Det handlar alltså om en typ av luftrenare som ibland används för att reducera förekomsten av luftburna partiklar i inomhusluft. Publikationen behandlar olika tillämpningar av den aktuella tekniken och principen för dess funktion. Metoder för provning av elektrostatiska luftrenare behandlas och risken för oönskade effekter, såsom alstring av ozon.

Det är en internationell publikation, författad av tio specialister och forskare inom området.
Från CIT Energy Management och Chalmers medverkade Lars Ekberg.

Artikel hitta du här

Vill du veta mer? Kontakta Lars Ekberg

Vi samverkar med