Elanvändning i vardagen

Tjugo russin från ELAN-kakan
Öppna fil:

I tjugo russin från ELAN-kakan presenteras en syntes av resultat från ELAN (Elanvändning i vardagen). Ett forskningsprogram om hur människors beteende och värderingar påverkar elanvändningen. Här lyfter vi fram operativt användbara resultat för dig som på olika sätt arbetar med energianvändning. Syftet med skriften är att du på ett lätt och överskådligt sätt ska få tankeväckande kunskap från ELAN-programmet.

Vi samverkar med