Ekonomiskt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus

Möjlig utformning och implementering
Öppna fil:

I årets budgetproposition avsätts 4,3 miljarder kronor under tre åren för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. I föreliggande rapport presenteras några tankar om hur stödet skulle kunna utformas för att på bästa sätt uppnå ett ändamålsenligt resultat.

Den baseras dels på de två författarnas erfarenheter från tidigare studier, särskilt med avseende på underlagsrapporter till SOU 2017:99 angående energisparlån och dels på resultat från ett branschgemensamt arbetsseminarium arrangerat av LÅGAN, BeBo och Belok i nära samverkan med Energimyndigheten och Boverket.

Uppdraget har utförts av Åsa Wahlström CIT Energy Management och Göran Werner, WSP Environmental på uppdrag av Energimyndigheten där Tomas Berggren har varit initiativtagare.

Vill du veta mer? Kontakta Åsa Wahlström 

Vi samverkar med