ByggaBoDialogen

CIT Energy Management AB fick i uppdrag att, i samråd med Bygga-bo-dialogen, Boverket att ta fram utbildningsmaterial för Bygga-Bo-dialogens kompetensutvecklingsprogram. Utbildningsmaterialet finns sammanställt som bok och presentationsmaterial.
Utbildningsmaterialet som helhet tar upp aktuella energi- och innemiljörelaterade frågeställningar som målgruppen ställs inför i sin vardagliga verksamhet. I materialet redogörs för såväl befintlig ”standardteknik” och kunnande som för ny teknik, som utvärderas i forsknings- och utvecklingsprojekt. En stor del av det utvecklade materialet rör fläktar både för bostäder och för lokaler; luftkonditioneringssystem, såväl stora som små; vattenkylda luft­konditioneringssystem och ventilationsanläggningar. Materialet behandlar såväl teknik på komponentnivå, som teknik och energiekonomi på systemnivå.

Bygga-bo-utbildningen ger en övergripande bild och god marknadsöversikt av bygg- och förvaltningsprocessen men sätter fokus på en hälsosam inomhusmiljö, effektiv energianvändning och en god resurshushållning.

Vi samverkar med