Brugerundersøgelse af avanceret energiteknik i kontorbygninger

  • Utgivare: Statens Byggeforskningsinstitut – Aalborgs Universitet, Danmark
  • År: 2002
  • ISBN:87-563-1150-8
  • Författare:
  • Typ:

Beställ: här

En undersøgelse af brugernes ønsker til og accept af den avancerede energiteknik, der er anvendt til at begrænse energiforbruget og styre indeklimaet i fire nyere kontorbygninger. Rapporten er skrevet på svensk. På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen diskuteres det hvilke funktionskrav, man bør stille til teknikken, så den i højere grad kan imødekomme brugernes behov. En større grad af brugeraccept er nødvendig, hvis man vil opnå, at teknikken også i praksis anvendes korrekt, og det derved bliver muligt at realisere de forventede energibesparelser og komfortforbedringer.

Vi samverkar med