Analys av nära-nollenergikraven i byggregler – Kompletterande krav

Öppna fil:

Rapporten kompletterar en tidigare rapport som analyserat nära-nollenergikrav i byggregler och tagit fram ett förslag på formulering av krav för byggnaders energiprestanda och redovisning i energideklarationen. Syftet är att vidareutveckla förslaget på formulering i förhållande till det reviderade direktivet.

Den tidigare rapporten hittar du här.

Arbetet har utförts genom att studera våra grannländers byggregler och svenska frivilliga certifieringssystem. Det kan konstateras att övergripande bör byggregler ha funktionskrav (ej detaljstyrning) och verifieringskrav (kvalitetssäkring). Vidare bör byggregler följa prioritetsordningen i energitriangeln (minimera energiförluster, tillgodose energibehovet effektivt och använda förnybar energi). Föreliggande kompletterande analys föreslår därför att byggregler omformuleras och baseras på flera krav, ett huvudkrav tillsammans med kompletterande krav.

Vi samverkar med