Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler

På uppdrag av Belok har CIT Energy Management gjort en analys det vi undersökt om Sveriges regioner och fastighetsägare med vårdlokaler har behov av utökad samverkan i syfte att spara energi. Analysen genomfördes genom litteraturstudie samt intervjuer med bland annat medlemmar i Belok men även andra fastighetsägare och förvaltare.

Genom analysen framgår att samtliga som intervjuats anser att det finns behov av ett forum som samlar regioner och fastighetsägare med vårdlokaler för att utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra då det gäller frågor kopplat till energianvändning. En möjlighet är att Belok startar upp ett forum i form av ett Fördjupningsområde som behandlar kategorin vårdlokaler.

Hela analysen hittar du här

Vi samverkar med