Clean Surge Air

Formas-projekt för ren luft i operationsrum speciellt tillämplig för utlokaliserad sjukvård och sjukhus i låginkomstländer

Formas projektet Clean Surge Air ska ta fram forskning kring renare luft i operationsrum. 

Målet är att finna en alternativ tekniklösning för att skapa så ren luft att gällande nordiska riktlinjer för allmänkirurgi uppfylls, även vid kirurgi i operationsrum som helt saknar annan ventilation. Tekniken förväntas blir betydligt billigare, enklare, mindre, tystare, energisnålare och mer flexibel än dagens traditionella lösningar för ändamålet. På lång sikt innebär detta förhoppningsvis att fler personer kan få vård, att färre personer smittas eller infekteras samt att viktiga insatsorganisationers beredskap och kapacitet höjs.

Kontakt

Daniel Olsson 070-214 12 15 daniel.olsson@chalmersindustriteknik.se
Lars E. Ekberg 070-315 11 55 lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med