Vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga

Uppföljning, spridning och nyckeltal

 

Inom Beloks fördjupningsområde Samverkan har under de senaste två åren genomförts workshops med fastighetsägare och hyresgäster för att genom deras synpunkter utveckla den nya samverkansmodellen. Den nya samverkansmodellen utgör en struktur för arbetsprocessen kring Grönt hyresavtal och visar hur det implementeras i praktiken för att bidra till konkreta resultat. Standardavtalet för lokalhyra, kompletterat med en Grön bilaga, benämns Grönt hyresavtal.

Detta projekt syftar till att bidra till större spridning av den Gröna bilagan samt att ta fram en vägledning till den nya samverkansmodellen. I projektet undersöks hur den Gröna bilagan kan få en större spridning och genomslagskraft.

Rapporten hittar du här.

Vi samverkar med