Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017

Rapport till regeringen mars 2018
  • Utgivare: Energimyndigheten
  • År: 2018
  • Nummer: ER 2018:08
  • Typ:
Öppna fil:

Boverket och Energimyndigheten har genomfört mätningar av bland annat energiprestanda i 45 lågenergibyggnader och analyserat resultaten med avseende på energianvändning, tekniska egenskaper och ekonomi i en fallstudie.

I en rapport till regeringen presenteras resultatet där Energimyndigheten och Boverket konstaterar att det går att bygga med minst 25 procents lägre energianvändning och att det i förhållande till kraven i Boverkets byggregler (BBR), som gällde 2011 och 2015, också kan vara lönsamt. Rapporten baseras på fallstudier av olika typer av lågenergibyggnader runt om i Sverige.

CIT Energy Management haft flera bidrag till rapporten. Bland annat har vi ansvarat för Energilyftet, lett flera utbildningar inom beställarkompetens och gjort flera av de analyser och modelleringar som används rapporten.

Vi samverkar med