Totalmetodikens verktygslåda

Öppna fil:

Innehåll av Totalmetodikens verktygslåda, version 1.6-januari 2017

  • Totalmetodiken – handbok för genomförande och kvalitetssäkring –ver 1.6
  • Checklista till förfrågningsunderlag av Etapp 1 enligt Totalmetodiken –ver 1.1
  • Informationsunderlag om fastigheten för upphandling av Etapp 1 enligt Totalmetodiken –ver 1.1
  • Informationsunderlag för genomförande av Etapp 1 enligt Totalmetodiken –ver 1.1
  • Konsultrapportmall för Etapp 1–ver 1.2
  • Mall för plan för mätning och uppföljning i Etapp 3–ver 1.1
  • Totalverktygets snabbguide –ver 1.4

Totalverktyget
Detta är ett verktyg som används för lönsamhetsberäkningar i Etapp 1 enligt Totalmetodiken. Hämta verktyget här.

Totalmetodikens verktygslåda (Svensk)- ver 1.6

Vi samverkar med