Tjänsten Drift av geoenergilager

De inledande stegen av en innovationsupphandling

Bland fastighetsägare inom lokalsektorn blir det allt vanligare med geoenergilager som kan användas för både värme- och kylbehov, då det ses som både lönsamt och miljövänligt. Fastighetsägare vittnar dock om utmaningar med att sköta driften eftersom detta är komplexa anläggningar och något som är relativt nytt i jämförelse med mer traditionella system. Därför inleddes en innovationsupphandlingsprocess för att utvärdera förutsättningar och möjligheter för att utveckla tjänsten Drift av geoenergilager.

Studien har finansierats inom Belok av Energimyndigheten och har genomförts av Christoffer Alm och Markus Lundborg.

Läs den fullständiga rapporten här för att ta del av samtliga resultat och slutsatser samt förslag på hur innovationsupphandlingsprocessen kan tas vidare.

Vi samverkar med