Tappvarmvatten i flerbostadshus

  • Utgivare: EFFEKTIV, c/o SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
  • År: 2003
  • ISBN:91-7848-952-0
  • Författare:
  • Typ:
Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

Rapporten är en kunskapssammanställning om vad som ligger till grund för dimensionering av tappvarmvatten samt möjligheter till värmebehovsreducering av detsamma. Aspekter som tas upp är energianvändning, effektdimensionering, varmvattencirkulation, legionella, individuell mätning av tappvarmvattenanvändning samt myndighetskrav och råd. Legionella är ett problem med stark koppling till tappvarmvatten, varför det ges ett relativt stort utrymme i denna kunskapssammanställning.

 

Vi samverkar med