Kontorshyresgäster ställer tuffa krav på innemiljön

Peter Filipsson har intervjuats av VVS Forum där han pratar om resultaten från förstudien ”Enkät för utvärdering av brukarkomfort”.

Resultatet från förstudien hittar du här
Artikel finns i VVS Forum, 2019 nr 1, sid 44-45

Vi samverkar med