Konsultperspektiv på Totalmetodiken

Resultatet av Beloks förstudie ”Konsultperspektiv på Totalmetodiken” finns nu att läsa i rapport. Studien är gjord genom intervjuer med ett tjugotal konsulter som använt Totalmetodiken och syftade till att ta fram en handlingsplan för att öka användningen av metodiken.

Ladda ner rapporten här.

Vi samverkar med