Handel – så gjorde vi

  • Utgivare: Energimyndgheten
  • År: 2017
  • Typ:

Ett handelsbolag delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning. Vi har tagit fram ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt handelsföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva handelsföretaget, tillsammans med den anlitade energikartläggaren, beskriva hur de har resonerat.

rapporten har tagits fram av CIT Energy Management på uppdrag av energimyndigheten.
Rapporten hittas i energimyndighetens webbshop.

Vi samverkar med