Erfarenheter av system för energiåtervinning från spillvatten

 

I takt med att fastigheter blir bättre isolerade och att värmeåtervinning från utgående luft förbättras så minskar de luftburna värmeförlusterna. Ofta glöms dock den värme som förloras via fastigheternas spillvatten, vilket blir en större och större andel av fastigheternas energianvändning. Detta projekt avser att öka och tillgängliggöra kunskaper om system för energiåtervinning från spillvatten, samt vilka hinder och möjligheter det finns för att fler ska installera detta.

Rapporten har finansierats inom LÅGAN av Energimyndigheten och har genomförts av Christoffer Alm och Maria Haegermark på CIT Energy Management. Åsa Wahlström på CIT Energy Management har granskat. Vidare har Stefan Olsson (GodaHus) och Roland Jonsson (Roland Jonsson Utbildning och Innovation AB) bistått med sin expertiskunskap på området.

Rapporten hittar du här

Vi samverkar med