Energimärkta Tappvattenarmaturer gör Skillnad

Öppna fil:

Energimärkta köks- och tvättställsblandare finns nu på den svenska marknaden. Även energimärkta termostatblandare med dusch kommer att finnas under 2012.

Broschyren visar hur märkningen ser ut och förklarar hur testningen görs.

Vi samverkar med