Energicertifiering – EU-direktiv om byggnaders energicertifiering

  • Utgivare: EFFEKTIV, c/o SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
  • År: 2003
  • ISBN:91-7848-937-7
  • Författare:
  • Typ:
Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 16 december 2002. Ett av områdena behandlar energicertifiering av byggnader. Direktivet trädde i kraft den 4 januari 2003.

Rapporten är en orientering i ämnet energicertifiering av byggnader och behandlar ett antal frågeställningar avseende exempelvis uppbyggnad av administration, systemgränser, genomförande och definitioner av begrepp som måste hanteras.

 

Vi samverkar med