Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler

Beställ: här! (3e utgåvan)

Den 1 oktober 2006 trädde ”Lag om energideklaration för byggnader” (SFS 2006:985) i kraft. Lagen beskriver bl.a. vilka byggnader som ska energideklareras och tidpunkt för genomförandet av sådana. Med anledning av den nya lagstiftningen har denna handbok tagits fram. Syftet är att handleda energiexperter vid framtagning av faktaunderlag till energideklarationer och handleda vid energibesiktningar av byggnader flerbostadshus och lokaler.

Boken beskriver bl.a.:
– framtagande av faktaunderlag till energideklarationer
– hur du förbereder dig inför energibesiktningen
– hur och vad som ska besiktigas
– hur energiberäkningar kan göras
– hur du beräknar kostnadseffektiva energiåtgärder
Elektroniskt energibesiktningspaket:
Via SIS Förlag (se nedan) kan ett elektroniskt ”Energibesiktningspaket” beställas.

I paketet ingår följande:
– byggnadsägarens enkät och exempel på en ifylld sådan
– tabell för sammanställning av energi- och kostnadseffektiva åtgärder
– checklistor för en energibesiktning
– exempel på struktur för en energibesiktningsrapport
– beräkningsprogram för att bestämma gränstemperaturer för olika typer av byggnader med olika verksamheter.

Boken vänder sig främst till dig som ska genomföra energibesiktningar.

Vi samverkar med