Electrochemical reduction of CO2

Vilken potential finns för en hållbar produktion av kemikalier genom direkt elektrokemisk omvandling av koldioxid? Projektet Elektrokemisk reduktion av CO2 till kemikalier undersökt, med det övergripande målet att bedöma teknikens potential för elektrokemisk tillverkning av kemikalier som ett framtida elektrifierings-/CCU-alternativ inom den västsvenska kemiindustrin.

Rapporten består av två delar: I) en nulägesanalys av forsknings- och utvecklingsläget för elektrokemisk koldioxidreduktion, och II) en tekno-ekonomisk utvärdering och diskussion kring potentiell framtida integration av denna teknik i västsvensk industri. Rapporten baseras på en litteraturstudie, intervjuer med projektpartners och forskare, kartläggning av pågående forskningsprojekt och aktiva företag inom området, projektworkshops och tekno-ekonomisk modellering.

Projektledare: Elin Svensson, CIT Renergy

Övriga projektdeltagare:

  • Stefan Heyne and Karin Eriksson, CIT Renergy
  • Mathilde Luneau, Chalmers, Applied Chemistry
  • Lia Detterfelt and Andreas Hellström, Renova
  • Fredrik Starfelt, Vattenfall
  • Oleg Pajalic, Perstorp
  • Geir Tangenes, Inovyn
  • Anna-Karin Jannasch, Uniper

Projektet genomfördes från augusti 2023 till mars 2024.

Läs rapporten

Läs intervjun med Elin Svensson på Klimatledande processindustris webbplats

Vi samverkar med