Beteendeförändring för energieffektiva storkök

Energibesparingspotentialen i storkök har visat sig vara hög och beteendet har en stor betydelse för hur mycket energi som används i köken. Genom att arbeta med utbildning av storkökspersonalen syns möjligheter till ändrat beteende hos dem och därmed lägre energianvändning i köken.

Belok har genomfört en förstudie med syfte att utreda vad som görs på området utbildning och energi i storkök och utifrån relevanta aktörer utreda vilka behov av utveckling som finns på området. Förstudien ger en bild av hur energi tas upp idag i olika utbildningar och kurser som erbjuds storkökspersonal och vad som krävs för att lyckas med energibesparingen.Ladda ner rapporten här.

Vi samverkar med