Belysning i Varuhus

Ett demonstrationsprojekt

För belysning i skyltfönster ställs höga krav på ljuskvalitet, inte minst på NK varuhuset på Hamnsgatan i Stockholm. Men kan skyltningen göras på ett mer energieffektivt sätt? Under 2012 gjordes en förstudie på detta inom Belok. Med bakgrund i detta genomförde fastighetsbolaget Hufvudstaden i början av 2015 en studie där man utvärderade och mätte förutsättningarna för LED-belysning i skyltfönstren i NK varuhuset. Det visade sig att verksamheten accepterade den nya LED-belsyningen och att energibehovet blev ca 30 % lägre.

Ladda ner rapporten här.

Vi samverkar med