Att bygga ett energieffektivt hotell

Information till hotelloperatörer och beställare

Hotell är en byggnadskategori som traditionellt sett är en stor energianvändare. Många av hotellbyggnaderna är äldre och uppförda innan 1940-talet, men även i nyare byggnader används mycket energi. Ofta inhyser hotellen restaurang med storkök och dessa lokaler är ännu större energianvändare. Enligt databasen HEFTIG uppgår total energianvändning för ”hotell och restaurang” i snitt till ca 306 kWh/m2,år inklusive verksamhetsenergi, medan rikssnittet för lokalfastigheter ligger på ca 194 kWh/m2, år.

I detta projekt följs byggherren Midroc Property Development AB i projekteringen av ett nytt hotell, Clarion Hotell SeaU Helsingborg, som uppförs i Helsingborg. Målet är att fånga upp och dokumentera beslut som tas och detaljer som är avgörande för hotellets slutliga energianvändning.

Ladda ner rapporten här

Vi samverkar med