Evenemang

Webbinarium: Regionala exempel från genomförda energieffektiviseringsprojekt

Datum: 23 november 2023 - 23 november 2023
Plats:Online
Tid:8:15

Dagen kommer inledas med två intressanta föredrag.

Information om pågående arbete på Regeringskansliet rörande energianvändning i byggnader kopplat till direktiven om Energieffektivisering (EED) samt Energiprestanda i byggnader (EPBD).  – Sandra Lennander Kansliråd och Tobias Walla Departementssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet
Hur kan fastighetsägarna bidra till den regionala och nationella färdplanen? Ett exempel från Dalarna  – Malin Karlsson, Byggdialogdalarna

Sedan kommer vi få ta del av presentationer från några av de energieffektiviseringsprojekt som följts upp. Dagen avslutas med en gemensam diskussion om behov av att stärka kompetens och kunskap regionalt. 

Goda exempel på energiuppföljning är en fortsättning projektet LÅGAN Energirenovering – bättre energirenovering genom regional samverkan där LÅGANs regionala nätverk studerade planering och utredning av en energirenovering med hjälp av Totalmetodiken i pilotprojekt fram till anbudsförfrågan

Projektet är en samverkan mellan LÅGAN och de regionala nätverken. 

Anmäl dig redan nu!

Vi samverkar med