Evenemang

Webbinarium om övertemperaturer i byggnadsbeståndet

Datum: 3 september 2024
Plats:Online, 13:00-14:30

Klimatförändringarna leder till att värmeböljor blir allt vanligare. Detta kräver att både befintliga och nya byggnader behöver anpassas för att undvika övertemperaturer, som kan utgöra stora hälsorisker för känsliga grupper såsom äldre och barn, samt orsakar obehag för alla. Samtidigt medför detta stora utmaningar till fastighetsägare och även till det nationella energisystemet.

Inom nätverket BELOK har en förstudie kartlagt hur fastighetsägare och projektörer arbetar för att undvika övertemperaturer i lokalbyggnader utan aktiv kyla, såsom äldreboenden och skolor. Studien har också identifierat de utmaningar fastighetsägare står inför och undersökt behovet av tydligare riktlinjer eller metoder för att säkerställa termisk komfort och byggnadens energiprestanda.

Under detta webbinarium kommer vi att presentera resultatet av denna förstudie och diskutera med branschaktörer om vilka lösningar och utvecklingsarbetet som behövs framöver för att hantera problematiken med övertemperaturer i den pågående klimatförändringen. Energimyndigheten, Boverket och Folkhälsomyndigheten kommer att medverka och ge sin syn av hantering av problematiken. Vid webbinariet kommer även möjligheter och utmaningar som finns idag kring inneklimatsimuleringar presenteras.

Detta webbinarium hålls inom BELOK:s fördjupningsområde Inomhusmiljö och vänder sig till fastighetsägare, arkitekter, konsulter, entreprenörer och andra intresserade.

Preliminär agenda

– Välkomsthälsning från BELOK – Per-Erik Nilsson

– Inledning från Energimyndigheten – Dag Lundblad/Tomas Berggren

– Presentation av resultatet från BELOK:s förstudie ”Övertemperaturer i byggnadsbeståndet” – Mari-Liis Maripuu/Victoria Edenhofer, CIT Renergy

– Inneklimatsimuleringar – möjligheter och utmaningar som finns idag – Max Tillberg, EQUA Solutions AB

– Presentation av Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd med vägledning – Patrik Hultstrand, Folkhälsomyndigheten

– Boverkets syn på hantering av övertemperaturer i byggnader– Peter Brander, Boverket

– Diskussion om lösningar och utvecklingsarbetet som behövs framöver för att hantera problematiken med övertemperaturer 

Kontakt

Frågor? Hör av dig till oss?
Mari-Liis Maripuu 076-234 58 18 mari-liis.maripuu@chalmersindustriteknik.se
Victoria Edenhofer 070-440 64 68 victoria.edenhofer@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med