Evenemang

Slutkonferens Gender & Energy

Datum: 24 april 2024
Plats:Wien
Tid:9:30

Projektet Gender & Energy samlar forskare verksamma inom forskningsområdena energi och genus från flera olika länder. Målet är att stödja de deltagande länderna i arbetet med att utforma ett mer effektivt och inkluderande energisystem och på så vis även främja energiomställningen.

Gender & Energy är ett så kallat Task inom IEA-samarbetet Users TCP. Arbetet har pågått sedan januari 2021 och 24 april är det dags för slutkonferens i Wien, med möjlighet att delta digitalt. Eventet är öppet för alla intresserade.

Preliminär agenda:

-An engaging panel discussion on “Empowering Energy Users” and “Gender-Responsivee Energy Policies”

-An interactive workshop focusing on “Inclusive Energy Technologies”

-A stimulating dialogue addressing “Knowledge Gaps”

-Ample networking opportunities

Medverkar gör – förutom de forskare som deltagit i projektet – representanter för myndigheter, lagstiftare och energibolag, utvecklare och konsulter inom energiteknik samt intressenter från IEA och nadra internationella organisationer.

Projektet leds av Anna Åberg som är senior forskare vid Science, Technology and Society på Chalmers. Vårt tidigare systerbolag Boid deltar i samarbetet och har utvecklat och testat ett koncept för hur hushållens energisystem kan bli mer inkluderande, jämlika och effektiva. CIT Renergy medverkar med kommunikationsinsatser.

Inom projektet har ett antal analyser, rapporter, artiklar, faktablad och konferensbidrag tagits fram. Dessa återfinns på Users TCP:s webbplats

Läs mer om Gender & Energy – Empowering all: Gender in policy and implementation for achieving transitions to sustainable energy

Läs mer om Users TCP

Läs artikeln om Boids koncept som testats i HSB Living Lab

Kontakt

Vill du veta mer om slutkonferensen eller Gender & Energy? Hör av dig!

Heléne Johansson

072-963 80 37

helene.johansson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med