Evenemang

Rundabordssamtal om koldioxidfri produktion i biobaserad industri

Datum: 23 maj 2024
Plats:4:an, Guldhuset, Sven Hultins Plats 1-2, Göteborg
Tid:9:30

BioInnovation, Chalmers Industriteknik och CIT Renergy bjuder in till samtal kring koldioxidfri biobaserad produktion. Du får där chansen att ta del av preliminära resultat från intervjuer som genomförs under våren, och bidra med din expertis inom området. 

Syftet är att förankra och förfina resultat och slutsatser med hjälp av inspel från dig som deltagare. 

Rundabordssamtalen genomförs som en del av Områdesanalysen Koldioxidfri produktion i biobaserad industri, där målet är att beskriva en vision för en koldioxidfri produktion och hur den skulle kunna bli verklighet. Vägen mot koldioxidfrihet inkluderar åtgärder för att öka andelen bioråvara som nyttiggörs i produkter såväl som åtgärder för att ta tillvara den koldioxid som inte kan undvikas genom användning eller permanent lagring (CCU/CCS). 

Du kan välja om du vill delta på plats i Göteborg den 23/5 eller digitalt via Teams den 28/5

För vem? 

Dagen riktar sig till alla som har ett intresse av hur de stora biogena koldioxidutsläppen från industrin kan minska och mer av biomassans kol nyttiggöras i produkter. Vi vill samla ett brett spektrum av aktörer för att fånga upp så många aspekter som möjligt. Du kan till exempel vara ansvarig för utveckling och innovation-, energi-, eller hållbarhet inom något av skogsindustrins eller kemiindustrins företag, teknik- och processutvecklare, forskare, eller representant för en myndighet eller branschorganisation. 

Program (preliminärt

-Introduktion och presentation av resultat från intervjuer

-Diskussion i mindre grupper kring tekniska möjligheter, drivkrafter och hinder 

-Återkoppling från gruppdiskussioner 

-Sammanfattning och vägen framåt 

Varmt välkomna! 

önskar Projektgruppen för områdesanalys Koldioxidfri produktion i biobaserad industri

Kontakt för frågor om workshopen:  

Elin Svensson, CIT Renergy, elin.svensson@chalmersindustriteknik.se 

Hanna Ulmefors, Chalmers Industriteknik, hanna.ulmefors@chalmersindustriteknik.se

Kontakt

Frågor om eventet? Hör av dig till mig!

Elin Svensson

070-305 83 52

elin.svensson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med