Evenemang

Industriella bioraffinaderier i Sverige –
Pågående forskning och utveckling

Datum: 27 september 2023
Plats:Hotel C, Vasaplan 4 i Stockholm

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems), som är ett av samarbetsområdena inom IEA (International Energy Agency). Inom IETS TCP pågår bland annat ett större internationellt samarbete inom området Industriella Bioraffinaderier. Vid seminariet kommer detta arbete och möjligheter att delta att presenteras.

Industriella bioraffinaderier är en av de mest intressanta möjligheterna för att kraftigt minska klimatgasutsläppen i industrisektorn i Sverige.

Exempel på viktiga frågeställningar är:

– Minskning av klimatgasutsläpp vid olika lösningar och förutsättningar
– Integration i industrier
– Bioraffinaderier som del av infrastrukturen
– Möjligheter att uppnå negativa utsläpp
– Strategisk design för att möta olika framtida utvecklingar
– Möjlig roll i det framtida svenska systemet för kraftig minskning av klimatgasutsläpp

Dessa frågeställningar kommer att presenteras och diskuteras vid seminariet. Moderator vid den avslutande diskussionen är Johanna Mossberg.

Syften:

– Att presentera erfarenheter och pågående satsningar inom ovanstående frågeställningar
– Att diskutera åtgärder för ökad energieffektivisering i industrin
– Att identifiera möjligheter till ökat nätverkande i Sverige och internationellt inom IEA

Kontakt

Thore Berntsson 070-308 80 09 thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se
Heléne Johansson 072-963 80 37 helene.johansson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med