Evenemang

Hur bemöter vi det ökade behovet av energirenoveringar?

Datum: 24 januari 2023
Plats:Online

Lågan bjuder in till digital Workshop 24:e januari.

I och med skenande energipriser har intresset för energirenovering vuxit den senaste tiden och med de direktiv som är på gång kommer energieffektivisering vid renovering att bli allt viktigare. För att möta detta behov med bästa resultat behövs en ökad kunskapsuppbyggnad i branschen och samverkan med myndigheter. LÅGAN avser därför att skapa en referensgrupp med fokus på renovering som kan hjälpa till med kvalificerade analyser för hur satsningar bör göras för att öka samverkan och bygga upp kunskap.   

Vi bjuder därför in till en digital workshop tisdagen den 24:e januari kl. 07:30-09.00 där resultatet från höstens renoveringsförstudie presenteras kort (här finns rapporten från denna), för att sedan gemensamt diskutera vad en referensgrupp bör fokusera på för att göra störst nytta.

 Anmäl dig här så erhåller du sedan en länk till mötet.

Vi samverkar med