Evenemang

Föredrag om behovsanpassad värmereglering i bostäder

Datum: 22 mars 2023 - 22 mars 2023
Plats: CIT Energy, Sven Hultins gata 9, Göteborg
Tid:11:30

På uppdrag av Energi och miljötekniska föreningen håller Daniel Olsson ett föredrag om behovsanpassad värmereglering i bostäder.

Daniel har ansvarat för en förstudie inom Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, Bebo, har man bl.a. sammanfattat möjligheterna att minska värmebehovet i flerbostadshus med behovsanpassad värmereglering. Förstudien har genomförts i samverkan med framförallt Poseidon i Göteborg.

Föreläsningen är kostnadsfri. Efter föredraget finns möjlighet att äta lunch tillsammans för självkostnadspris.

Läs mer om förstudien här.

Vi samverkar med