Evenemang

Drivkrafter och hinder för omställning av industrisektorn

Datum: 16 september 2024 - 16 september 2024
Plats:Stockholm, lokal TBD
Tid:12:00

Arrangörer: Energimyndigheten, den svenska verksamheten inom IETS TCP och CIT Renergy
Målgrupp: Industri, FoU inom institut och universitet, myndigheter
Språk: Svenska
Moderator: Elin Svensson, CIT Renergy
Anmälan: Senast 2 september via vårt anmälningsformulär

Seminariet är avgiftsfritt. För att undvika matsvinn är det viktigt att meddela om du inte deltar i lunchen.

Fullständigt program publiceras inom kort inom kort.

För att nå våra klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser och därefter nettonegativa utsläpp krävs en genomgripande omställning inom alla sektorer och inte minst inom industrisektorn. För att lyckas med omställningen finns ett behov av nya tekniska lösningar, och det kommer att kräva samarbete mellan många kompetenser, vetenskapliga discipliner och industribranscher. Av erfarenheter från tidigare projekt kan man dra slutsatsen att den nödvändiga omställningen av industrin endast kan uppnås genom nytänkande, nya tillvägagångssätt och samarbete mellan olika intressenter längs industrins värdekedjor.

I det här seminariet kommer drivkrafter och hinder för klimatomställning inom olika industrisektorer att presenteras och diskuteras. Området är mycket brett. I det här seminariet vill vi dock koncentrera oss på ”interna” hinder och drivkrafter som direkt kan påverkas av industrins egna åtgärder och beslut. Det innebär att ”externa” faktorer, som inte direkt kan påverkas av industrin själv, t.ex. el- och bränslepriser, styrmedel och infrastruktur, ligger utanför seminariets huvudfokus, även om det troligen också kommer beröras under diskussionerna.

Några exempel på ”interna” drivkrafter och hinder kan vara:

-Nya affärsmodeller för att göra produkter, teknik eller värdekedjor kommersiellt gångbara och fördela kostnader och risker kopplat till den nya tekniken

-Mer direkt samarbete mellan olika intressenter (industri, akademi, konsulter, teknikleverantörer, myndigheter)

-Nya metoder för att påskynda uppskalning av ny teknik via pilot och demo till fullskala

-Kompetensförsörjning

-Utmaningar med juridiska aspekter och tidsplanering

Sådana aspekter är i princip giltiga oavsett typ av bransch och typ av ny teknik (även om betydelsen och erfarenheterna kan skilja sig åt). Det innebär att erfarenheter och lärdomar kan delas och vara av intresse i ett tvärsektoriellt och tekniköverskridande perspektiv.

Under seminariet kommer erfarenheter och lärdomar från tidigare och pågående projekt och forskning att presenteras. Exempel hämtas från forsknings- och industriprojekt som täcker in olika branscher samt tekniker och system för omställningen.

Seminariet genomförs som en del av en seminarieserie för svenskt nätverkande och kunskapsspridning kopplat till IEA:s tekniksamarbete IETS TCP(Industrial Energy-Related Technologies and Systems). Inom IETS TCP planeras ett nytt internationellt samarbete kring ”Barriers and Drivers for the Transformation of Industrial Energy Systems” baserat bland annat på en internationell workshop som hölls i februari. Syftet med det här seminariet är bland annat att identifiera möjligheter till ökat nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan forskare, industri och myndigheter inom området i Sverige och att undersöka intresset för svenskt deltagande i detta planerade ”Task”.

Välkommen!

Ann-Britt Elenius, Energimyndigheten
Elin Svensson, CIT Renergy AB

Kontakt

Frågor? Hör av dig till mig!

Elin Svensson

070-305 83 52

elin.svensson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med