QualDeEPC – a EU Horizon2020 project

Utveckling av Energideklarationer för att tydligare visa möjligheter vid omfattande renoveringar.

EU-projektet QualDeEPC finansieras av Horizon2020 och syftar till att förbättra kvaliteten på energideklarationssystemen inom EU samt att förbättra överensstämmelsen mellan olika system. Länderna som deltar är Tyskland, Grekland, Bulgarien, Ungern, Belgien, Spanien, Lettland och Sverige.

  • Kvalitetssäkra Energideklarationer i Europa
  • Ge tydligare åtgärdsförslag och paket av åtgärdsförslag för att renovering ska leda till nära-nollenergibyggnader

Mål

  • Kvalitetssäkra Energideklarationer i Europa
  • Ge tydligare åtgärdsförslag och paket av åtgärdsförslag för att renovering ska leda till nära-nollenergibyggnader

Vill du medverka i QualDeEPC?

  • Löpande information, nätverkande, expertgrupp m.m

Genomförda aktiviteter

  • Workshop 31 januari, Göteborg – Vilka förbättringar ska prioriteras?
  • Intresseanmälan för pilotbyggnader
  • Gemensamt webbinarium för hela EU projektet den 30 juni. Se webbinariet här.
  • Workshop med experter på temat “Next-generation Energy Performance Certificates and Deep Renovation” den 25:e januari.

Kontakt

Åsa Wahlström 076-769 93 66 asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se
Maria Haegermark 073-366 22 99 maria.haegermark@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med