f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel

Ett nätverk för ökad kunskap och användning av biodrivmedel.

Vi arbetar inom kansliet för f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel som är en nätverksorganisation med bakgrund i ett långt forskningssamarbete kring systemfrågor för förnybara drivmedel.

I f3 deltar industri, högskolor, institut och myndigheter. Tillsammans skapar medlemmarna nya samarbeten, ökar kunskapen och identifierar hinder och möjliga lösningar för en faktisk och snabb omställning till förnybara drivmedel i transportsektorn.

Kontakt

Emmi Voogand 073-618 47 16 emmi.voogand@chalmersindustriteknik.se
Ingrid Nyström 070-382 4565 ingrid.nystrom@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med