EU Total Concept

Utveckling av Totalmetodiken i Norra Europa

CIT Energy Management var koordinator för projektet ”Totalmetodiken för omfattande energieffektivisergin i lokalbyggnader” (“The Total Concept method for major reduction of energy use in non-residential buildings”), som finansierades av Intelligent Energy Europe Programme (IEE) och BELOK. Totalmetodiken är en metod som utvecklas av BELOK (Beställargruppen för lokaler). 

Målet med projektet var att tillämpa, utveckla och främja Totalmetodiken via ett antal pilotprojekt i fem EU-länder i norra Europa: Norge, Finland, Danmark, Estland och Sverige. Det övergripande målet var att få ökad takt av större energirenoveringsprojekt och därigenom minska energianvändningen i lokalbyggnadsbeståndet.

I Sverige skedde samarbete med Byggherrarna, Harry Sjögren AB, Malmö Stad och Specialfastigheter.

Projektet genomfördes mars 2014 till mars 2017.

Mer information om projektet samt om de hjälpmedel och verktyg som togs fram finns här: www.totalconcept.info 

Kontakt

Mari-Liis Maripuu

076-234 58 18

mari-liis.maripuu@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med