Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME

Ökad samverkan samt kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt, för energieffektiv och renovering.

Projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME ska ge en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering. På så sätt bidra projektet till en resurseffektiv bebyggelse samt stärker och utvidgar små och medelstora entreprenörers och leverantörers tjänste- och produktutbud.

Projektet leds av CIT Energy Management och genomföras av LÅGANs sex regionala nätverk. Nätverken samarbetar i sin tur med lokala aktörer i samband med lokala pilotprojekt. LÅGANs styrgrupp fungerar som projektets styr- och referensgrupp och kommer därmed att säkerställa projektets kvalitet.

Projektet är finansierat med stöd från Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och från Energimyndigheten via E2B2.

Projektet pågår till och med slutet av 2021.

Aktuellt

Just nu planerar vi för höstens aktiviteter.

Med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt E2B2.

Kontakt

Vill du veta mer?
Åsa Wahlström 076-769 93 66 asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se
Karin Glader 070-774 70 08 karin.glader@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med