Bättre energirenovering genom regional samverkan

Resultat från projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för små och medelstora företag

Ökad samverkan samt kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt, för energieffektiv och renovering.

Projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME har arbetat för ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering. 

Projektet ledes av CIT Renergy och genomföras av LÅGANs sex regionala nätverk. Nätverken samarbetade i sin tur med lokala aktörer i samband med lokala pilotprojekt. Projektet samordnades med en central grupp under ledning av LÅGAN. 

Projektet är finansierat med stöd från Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och från Energimyndigheten via E2B2.

Projektet pågår till avslutas under Q1 2023.

Resultat

Slutrapport

Publiceras inom kort

Slutseminarium

Den 14  december anordnades ett slutseminarier där projekten och några av de deltagande piloterna berättade om sina erfarenheter. 
Ta del av dokumetnationen från seminariet här.

Pilotrapporter

Kontakt

Vill du veta mer?
Åsa Wahlström 076-769 93 66 asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se
Karin Glader 070-774 70 08 karin.glader@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med