Energilyftet

Utbildning som främjar byggande och renovering för fler lågenergibyggnader.

Energilyftet är en utbildning i flera steg som syftar till att främja byggande och renovering till lågenergibyggnader. Energilyftet ingår i Energimyndighetens kompetenshöjande insatser inom nära-nollenergibyggnader och målgruppen är beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, tekniska förvaltare och driftpersonal.

CIT Energy Management är koordinator för projektet och har ansvarat för framtagningen av innehållet i utbildning så väl som genomförandet av flera seminarier.

Under 2022 genomfördes en uppdatering av utbildningsmaterialet

Mer information hittar du på Energilyftets webbplats

Kontakt

Åsa Wahlström 076-769 93 66 asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se
Victoria Edenhofer 070-440 64 68 victoria.edenhofer@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med