Elektrokemisk omvandling av koldioxid till kemikalier

Ett projekt inom Klimatledande Processindustri.

Elektrokemisk omvandling av koldioxid är en teknik som på sikt skulle kunna göra det möjligt att producera kemikalier med minskad klimatpåverkan. Tekniken har ett antal potentiella fördelar jämfört med andra alternativ för det som brukar kallas CCU (CO2 capture and utilization). Jämfört med att gå via vätgas och termisk katalys krävs det till exempel färre processteg och processen kan köras vid betydligt lägre temperatur.

Samtidigt finns det stora forsknings- och utvecklingsbehov, och ett behov av att bättre förstå under vilka förutsättningar CO2-elektrolys kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ för produktion av olika kemikalier.

I det här projektet, som finansierats genom Klimatledande Processindustri, samarbetade vi därför med forskare på Chalmers för att kartlägga nuläget inom forskning och utveckling av tekniken. Med i projektet hade vi också flera industriparter (Renova, Vattenfall, Perstorp, Inovyn och Uniper) som hjälpte oss att förstå industrins behov och frågeställningar, och att definiera relevanta scenarier för användning av tekniken inom västsvensk industri. Utifrån detta uppskattade vi möjliga framtida produktionskostnader för olika kemikalier.

Resultatet från projektet kan användas för att få en övergripande bild av möjligheter och utmaningar med CO2-elektrolys både generellt och i ett västsvenskt perspektiv. Det visar på en långsiktig potential, men också på ett stort behov av ytterligare forskning och prestandaförbättringar innan tekniken kan vara en realistisk möjlighet både tekniskt och ekonomiskt. Rapporten är förhoppningsvis också en bra ingång för att hitta relevanta studier, projekt och företag inom området för den som vill veta mer. 

Läs hela rapporten

Kontakt

Hör av dig till mig om du vill veta mer om projektet!

Elin Svensson

070-305 83 52

elin.svensson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med