Buildings Post Corona

Ett samarbetsprojekt för mer hälsosamma inomhusmiljöer

Byggnader Post Corona är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, KTH, Lund universitet och Umeå universitet. Projektet syftar till att stödja byggsektorn att utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god inomhusmiljö.

För Chalmers räkning medverkar Lars Ekberg, professor på Chalmers och deltidsanställd på CIT Renergy.

Kontakt

Lars E. Ekberg

070-315 11 55

lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med