Ventilationens inverkan på smittspridning inomhus

Projekt med avsikten att samla kunskap om metoder för begränsning av risken för spridning av viruset SARS-CoV-2 och andra smittämnen inomhus.

Under andra halvan av 2020 genomförde Lars Ekberg ett projekt på Chalmers med avsikten att samla kunskap om metoder för begränsning av risken för spridning av viruset SARS-CoV-2 och andra smittämnen inomhus. Projektet har redovisats i form av en kunskapssammanställning om faktorer som påverkar risken för smittspridning inomhus. En beräkningsmodell avsedd att utgöra ett hjälpmedel vid riskbedömningar sammanfattas också. Råd och riktlinjer både från myndigheter och från branschorganisationer i Sverige och internationellt sammanfattas och jämförs.

Projektet har inneburit att Chalmers medverkar aktivt i en nystartad expertgrupp, Nordiska Ventilationsgruppen (NVG), med ett 20-tal forskare från Norden och den Baltiska länderna. Arbetet inom NVG  är inriktat på att ta fram viktiga underlag inför kommande revideringar av byggnormer, standarder, riktlinjer och arbetssätt. Det handlar bland annat om att bidra till en bättre beredskap att hantera framtida epidemier med syfte att skydda  individer från överföring av smittoämnen i samhället.

Kontakt

Lars E. Ekberg

070-315 11 55

lars.ekberg@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med