Tävlingen ”Energiuppföljnings-system för fastighetsägare” avgjord

Den 14 september blev Momentum Software vinnare i Fastighetsägarnas tekniktävling ”Energiuppföljningssystem för fastighetsägare”. Priset delades ut på FastighetsMässan i Göteborg.

Momentums Märta Falck tar emot pris på FastighetsMässan. Foto Josep Termens

Den 14 september blev Momentum Software vinnare i Fastighetsägarnas tekniktävling ”Energiuppföljningssystem för fastighetsägare”. Priset delades ut på FastighetsMässan i Göteborg.

Fastighetsägarna utlyste under förra året i samarbete med nätverken BeBo och Belok en tävling för att främja utveckling av energiuppföljningssystem och funktionaliteter som matchar fastighetsägarnas behov. Målet var att skynda på utvecklingen av digitala verktyg och funktioner som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll över sin energi- och effektanvändning. Bland tre finalister har en enig jury utsett Momentum Software till vinnare. Övriga finalistbidrag lämnades in av Siemens och EcoGuard.

Momentum fick högst resultat inom alla sex fokusområdena; användarvänlighet och visualisering, energi och miljöuppföljning, effektuppföljning, avvikelsehantering, ekonomisk uppföljning, hantering och delning av data.

”Segrande bidrag är ett mycket komplett och omfattande energiuppföljningssystem, lättnavigerat och visuellt, som ger en övergripande överblick över hela fastighetsbestånd”, säger juryn i motiveringen.

Projektet har finansierats av Energimyndigheten via forskningsprogrammet E2B2. CIT Renergy, representerat av Josep Termens och Helena Nakos Lantz, har haft projektledarrollen tillsammans med WSP Sverige. I samarbete med en referensgrupp bestående av ett tjugotal engagerade fastighetsägare har man tagit fram den kravspecifikation som lagt grunden till tekniktävlingen.

Läs fastighetsägarnas pressmeddelande.

Läs mer om tävlingen på BeBos webbplats.

Läs mer om BeBo – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus.

Läs mer om Belok – ett av flera nätverk för energieffektivisering som Energimyndigheten finansierar. CIT Renergy koordinerar detta nätverk – Per-Erik Nilsson är koordinator och Helena Nakos Lantz är biträdande koordinator.

Kontakt


Josep Termens 073-411 74 59 josep.termens@chalmersindustriteknik.se
Helena Nakos Lantz 076-232 52 83 helena.lantz@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med