Stort intresse för Hållbar renovering i samverkan

Den 26e april genomförde Lågan tillsammans med Byggföretagen, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen, och IVL ett webbinarium om hur samverka mellan beställare och utförare bidrar till bra och hållbara renoveringar som bidra till att vi vår våra energi- och klimatmål.

Webbinariet utgick från tre pågående projekt med hållbar renovering som mål och ca 150 personer deltog.

Vi samverkar med